หากท่านต้องการลบข้อมูลผู้ใช้ของท่าน กรุณาติดต่อ hello@maf.co.th หรือโทร 090-330-0999